Download driver máy in tem mã vạch Xprinter XP 350B

25-12-2018

Download driver máy in tem mã vạch Xprinter XP 350B: Máy in tem mã vạch Xprinter XP 350B được sử dụng để in tem mã dán lên sản phẩm từ các phần mềm bán hàng. Nếu chưa sử dụng phần mềm bán hàng thì được hỗ trợ miễn phí thiết kế tem: in trực tiếp trên phần mềm in tem mã vạch bartender, hoặc kết nối từ phần mềm bartender đến file excel. Sử dụng vô cùng đơn giản, thiết kế nhanh chóng.

Download driver máy in tem mã vạch Xprinter XP 350B: được sử dụng để in tem mã dán lên sản phẩm từ các . Nếu chưa sử dụng phần mềm bán hàng thì được hỗ trợ miễn phí thiết kế tem: in trực tiếp trên phần mềm in tem mã vạch bartender, hoặc kết nối từ phần mềm bartender đến file excel. Sử dụng vô cùng đơn giản, thiết kế nhanh chóng.

 

- Download driver máy in tem mã vạch Xprinter XP 350B: http://bitly.com/xprinterxp350b

 

- Download bộ cài Bartender 10.0: http://bitly.com/bartender10


 

 Video Cách lắp máy in tem mã vạch Xprinter XP 350B 

 

 


 

 

 

- Video cách cài đặt driver máy in tem XP 350B

 

 

 
 
 

- Cách cài Bartender 10.0

 

 


- Cách in tem mã vạch từ file excel qua phần mềm Bartender

 

 

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm