Hổ trợ trực tuyến

Hotline 1 - 0936456103

Hotline 1 - 0936456103

Hotline 2 - 0971926241

Hotline 2 - 0971926241

Fanpage Facebook

Tư vấn bán lẻ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Phần mềm bán hàng VNUNI

Font chữ trong phần mềm bán hàng VNUNI

Font chữ trong phần mềm bán hàng VNUNI

Font chữ trong phần mềm bán hàng VNUNI: Phần mềm bán hàng VNUNI dùng bảng mã TCVN3

Tại sao khi in hóa đơn bán hàng và Báo cáo bị lỗi font chữ?

Tại sao khi in hóa đơn bán hàng và Báo cáo bị lỗi font chữ?

Tại sao khi in hóa đơn bán hàng và Báo cáo bị lỗi font chữ? Khi sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI trong một số trường hợp khi in hóa đơn hoặc báo cáo thì bị lỗi font chữ?

Một số phím tắt trong phần mềm bán hàng VNUNI

Một số phím tắt trong phần mềm bán hàng VNUNI

Một số phím tắt trong phần mềm bán hàng VNUNI: Khi sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI có thể sử dụng một số phím tắt để giúp thao tác nhanh hơn

Danh mục Kho hàng trong Phần mềm bán hàng VNUNI

Danh mục Kho hàng trong Phần mềm bán hàng VNUNI

Danh mục Kho hàng trong Phần mềm bán hàng VNUNI: Được sử dụng trong chương trình có thể là những nơi mà doanh nghiệp quản lý hàng hóa như kho hàng, cửa hàng hay một đại lý cần theo dõi nhập xuất tồn về hàng hóa.

Cách sử dụng Phần mềm bán hàng VNUNI cho người mới bắt đầu sử dụng

Cách sử dụng Phần mềm bán hàng VNUNI cho người mới bắt đầu sử dụng

Cách sử dụng Phần mềm bán hàng VNUNI cho người mới bắt đầu sử dụng: Phần mềm bán hàng VNUNI là phần mềm cài đặt dữ liệu lưu vào máy tính, thường dùng cho các mô hình như Siêu thị, minimart, tạp hóa...các cửa hàng bán lẻ.

Báo cáo quản trị trong phần mềm bán hàng VNUNI

Báo cáo quản trị trong phần mềm bán hàng VNUNI

Báo cáo quản trị trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người quản lý theo dõi được nhiều báo cáo khác nhau.

Báo cáo công nợ trong phần mềm bán hàng VNUNI

Báo cáo công nợ trong phần mềm bán hàng VNUNI

Báo cáo công nợ trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người dùng theo dõi được chi tiết công nợ của từng Khách hàng và Nhà cung cấp theo từng nhóm Khách hàng, nhóm Nhà cung cấp khác nhau.

Báo cáo thu chi trong phần mềm bán hàng VNUNI

Báo cáo thu chi trong phần mềm bán hàng VNUNI

Báo cáo thu chi trong phần mềm bán hàng VNUNI: Cho phép người dùng theo dõi chi tiết Nhật ký chi tiền cho Nhà cung cấp, Chi tiền cho Khách hàng trả lại, Chi các khoản mục khác và Nhật ký thu tiền bán hàng của Khách hàng, Thu tiền Nhà cung cấp trả lại, Thu tiền khác.

Báo cáo kho trong phần mềm bán hàng VNUNI

Báo cáo kho trong phần mềm bán hàng VNUNI

Báo cáo kho trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người dùng xem được chi tiết báo cáo các hoạt động mua hàng, bán hàng, trả lại hàng cho NCC hay khách hàng trả lại...của cửa hàng.

Theo dõi giá vốn trong phần mềm bán hàng VNUNI

Theo dõi giá vốn trong phần mềm bán hàng VNUNI

Theo dõi giá vốn trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người dùng có thể theo dõi được giá vốn của từng mặt hàng, của từng kho hàng.

Phân tích bán hàng trong phần mềm bán hàng VNUNI

Phân tích bán hàng trong phần mềm bán hàng VNUNI

Phân tích bán hàng trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp cho người quản lý theo dõi được Doanh thu, Lãi gộp của từng mặt hàng, từng nhóm hàng, từng kho hàng.

Theo dõi Doanh số theo thời gian trong phần mềm bán hàng VNUNI

Theo dõi Doanh số theo thời gian trong phần mềm bán hàng VNUNI

Theo dõi Doanh số theo thời gian trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người quản lý theo dõi được tổng Doanh số bán hàng theo khoảng thời gian nhất định.

Top

   (0)