Cách Bán hàng trong phần mềm bán hàng V POS

24-05-2019

Cách Bán hàng trong phần mềm bán hàng V POS: Giúp người dùng có thể tạo mới các hóa đơn bán hàng một cách đơn giản, nhanh chóng, chuyên nghiệp với nhiều hình thức thanh toán khác nhau.

Cách Bán hàng trong phần mềm bán hàng V POS: Giúp người dùng có thể tạo mới các hóa đơn bán hàng một cách đơn giản, nhanh chóng, chuyên nghiệp với nhiều hình thức thanh toán khác nhau.

 

Bạn Click chọn “Hóa đơn” trên thanh công cụ

 

 

 

 

Hoặc bạn vào Menu “HOẠT ĐỘNG -> Hóa đơn bán hàng”

 

 

 

 

 

 

 

Xem video chi tiết bên dưới Cách bán hàng:

 

 

 

 

 

 

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm