Thiết lập thông tin cửa hàng trong phần mềm bán hàng V POS

27-06-2019

Thiết lập thông tin cửa hàng trong phần mềm bán hàng V POS: Người dùng có thể tự thiết lập thông tin cửa hàng của mình một cách đơn giản, nhanh chóng. Với các thông tin cơ bản như: Tên cửa hàng (tên đơn vị sử dụng, tên công ty...); Địa chỉ; SĐT; Email...Là các thông tin được hiện thị ở trên đầu của các hóa đơn khổ A4, A5, K80, K57, các báo cáo.

Thiết lập thông tin cửa hàng trong phần mềm bán hàng V POS: Người dùng có thể tự thiết lập thông tin cửa hàng của mình một cách đơn giản, nhanh chóng. Với các thông tin cơ bản như: Tên cửa hàng (tên đơn vị sử dụng, tên công ty...); Địa chỉ; SĐT; Email...Là các thông tin được hiện thị ở trên đầu của các hóa đơn khổ A4, A5, K80, K57, các báo cáo.

 

 

Sau khi đăng nhập vào phần mềm, bạn lựa chọn menu Quản trị -> Cấu hình toàn hệ thống

 

 

 

 

Sau đó điền thông tin doanh nghiệp: tên, địa chỉ, điện thoại, logo… và click “Ghi dữ liệu”

 

 

 

 

 

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm