Quản lý hàng hóa theo hạn sử dụng trong phần mềm bán hàng V POS

10-06-2019

Quản lý hàng hóa theo hạn sử dụng trong phần mềm bán hàng V POS: Giúp người dùng có thể quản lý hạn sử dụng của từng mặt hàng trong cửa hàng. Quản lý được hàng nhập vào, bán ra, tồn kho theo hạn sử dụng (ngày hết hạn) của tất cả các sản phẩm

Quản lý hàng hóa theo hạn sử dụng trong phần mềm bán hàng V POS: Giúp người dùng có thể quản lý hạn sử dụng của từng mặt hàng trong cửa hàng. Quản lý được hàng nhập vào, bán ra, tồn kho theo hạn sử dụng (ngày hết hạn) của tất cả các sản phẩm.

 

Để quản lý hàng hóa theo hạn sử dụng thì cần thiết lập như sau:

 

Vào mục Quản trị -> Cấu hình toàn hệ thống

 

 

 

 

Tích vào mục Mặt hàng -> Tích vào Mặt hàng có hạn sử dụng

 

 

 

 

Khi tạo thông tin của hàng hóa (mặt hàng) thì chọn sang tab Thông tin khác -> Tích chọn Có hạn sử dụng

 

 

 

 

 

Xem video chi tiết bên dưới các nhập hàng, bán hàng chi tiết đối với mặt hàng quản lý theo hạn sử dụng: 

 

 

 

 

 

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm