Cách tạo Nhóm mặt hàng, hàng hóa trong phần mềm bán hàng V POS

24-05-2019

Cách tạo Nhóm mặt hàng, hàng hóa trong phần mềm bán hàng V POS: Cho phép người dùng có thể tạo nhanh thông tin cho từng nhóm mặt hàng, các mặt hàng một cách đơn giản, nhanh chóng.

Cách tạo Nhóm mặt hàng, hàng hóa trong phần mềm bán hàng V POS: Cho phép người dùng có thể tạo nhanh thông tin cho từng nhóm mặt hàng, các mặt hàng một cách đơn giản, nhanh chóng.


 

 

 

 

 Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Thùy Lâm
ĐT: 0936456103 - 0971926241

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm